Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Mot söder ; Band ; Längtan ; Alltid

  • Apollinaire, Guillaume
  • Mot söder ; Band ; Längtan ; Alltid / översättning Gunnar Ekelöf. – Stockholm : Bonnier, 1934
  • Ingår i: Hundra år modern fransk dikt. – s. 60-67
  • Originalspråk: Franska
  • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1960
  • Längtan även i: Frihet 18(1934): julnummer, s. 15  -  Band även i: Världens bästa lyrik i urval, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 166   -   Alltid även i: Fransk lyrik, Stockholm : Bonnier, 1969, s. 54