Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Suck ; Liten visa ; Segrande flytt

  • Mallarmé, Stéphane
  • Suck ; Liten visa ; Segrande flytt / översättning Gunnar Ekelöf. – Stockholm : Bonnier, 1934
  • Ingår i: Hundra år modern fransk dikt. – s. 47-51
  • Originalspråk: Franska
  • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1960
  • Suck även i: Frihet 18(1934): julnummer, s. 15  -  Suck ; Liten visa även i: Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 499-500