Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Herdestunden ; En stor, mörk sömn ; Himlen lyser över taket

  • Verlaine, Paul
  • Herdestunden ; En stor, mörk sömn ; Himlen lyser över taket / översättning Gunnar Ekelöf. – Stockholm : Bonnier, 1934
  • Ingår i: Hundra år modern fransk dikt. – s. 22-25
  • Originalspråk: Franska
  • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1960
  • Herdestunden även i: Konsumentbladet 22(1935): 3, s. 12 - Flora poetica exotica, Stockholm : FIB:s lyrikklubb, 1967, s. 77  -  Himlen lyser över taket även i: 100 dikter ur världslyriken, Stockholm : FIB:s lyrikklubb, 1959, s. 94