Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Överensstämmelser ; Aftonskymningen ; Ur diktcykeln Resan

  • Baudelaire, Charles
  • Överensstämmelser ; Aftonskymningen ; Ur diktcykeln Resan / översättning Gunnar Ekelöf. – Stockholm : Bonnier, 1934
  • Ingår i: Hundra år modern fransk dikt. – s. 15-21
  • Originalspråk: Franska
  • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1960
  • Överensstämmelser (Correspondonces) ; Aftonskymning (Le Crépuscule du soir) även i: Ondskans blommor, Uppsala : Bokgillet ; 1963, s. 18-19, 108-111  -   Aftonskymning även i: Frihet 18(1934): julnummer, s. 15  -  Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 488-489  -  Överensstämmelser även i: Fransk lyrik, Stockholm : Bonnier, 1969, s. 36   -   Aftonskymning även i: Texter : från Sapfo till Strindberg, Lund : Studentlitteratur, 2006, s. 1113