Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Minnesteckning över Carl August Hagberg

  • Österling, Anders
  • Minnesteckning över Carl August Hagberg. – Stockholm : Norstedt, 1921
  • Särtryck ur: Svenska akademiens handlingar ifrån 1886 ; 32
    Även utgiven separat med titel: Carl August Hagberg : minnesteckning (Stockholm : Bonnier, 1922)