Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Floden och virvlarna: linjer och episoder ur hundra års författarfacklig historia

  • Gehlin, Jan
  • Floden och virvlarna : linjer och episoder ur hundra års författarfacklig historia. – Stockholm : Bonnier, 1993