Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Dikter

  • Eliot, T. S.
  • Dikter / översättning Gunnar Ekelöf. – Stockholm : Bonnier, 1942
  • Ingår i: T. S. Eliot: Dikter. – s. 3-84
  • Originalspråk: Engelska
  • Nya upplagor: Stockholm : Bonnier, 1948
  • Innehåll:

    J. Alfred Prufrocks kärlekssång, s. 3-9 ; Gerontion, s. 13-16 ; Odödlighetens viskningar, s. 17-18 ; East Coker, s. 75-84. Dikterna även publicerade i: T. S. Eliot, Dikter i svensk tolkning, Stockholm, Bonnier, 1965, 1987.

  • Gerontion även i: All världens lyrik, Stockholm : Bonnier, 1943, s. 333-335  -  East Coker även i: Fyra kvartetter, Stockholm : Bonnier, 1948  -  En bukett engelsk lyrik, Stockholm : Natur och kultur, 1952, s. 68-73  -  J. Alfred Prufrocks kärlekssång även i: BLM 11(1942), s. 255-259  -  Världens bästa lyrik i urval, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 258-262   -   Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 576-579  -   Engelsk lyrik, Stockholm : Bonnier, 1968, s. 91-96   -    Gerontion även i: Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 581-582  - USA-poesi : 700 dikter från 1010-1983, Göteborg : Café Existens, 1984, s. 229-232