Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Poèmes (urval)

  • Fargue, Léon-Paul
  • Poèmes (urval) / översättning Gunnar Ekelöf
  • Ingår i: Karavan. – 1935: vol. 4, s. 30-36
  • Originaltitel: Poèmes
  • Originalspråk: Franska
  • Innehåll:

    Samma ord, jag hör ...; Längs de dolda vägarna ... ; Det är sent

  • Det är sent... även i: Valfrändskaper, Stockholm : Bonnier, 1960, s. 46-47