Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Les Illuminations

  • Rimbaud, Arthur
  • Les Illuminations / översättning Gunnar Ekelöf
  • Ingår i: Spektrum. – 2 (1932): 1, s. 25-30
  • Originaltitel: Les Illuminations (urval)
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1886
  • Innehåll:

    Efter Syndafloden (Après le Déluge) ; ur Barndom I, II, III, IV, V ; Saga (Conte) ; Antik (Antique) ; Livsöden (Vies) ; Uppbrott (Départ) ; Kunglighet (Royauté) ; Till ett förnuft (A une Raison) ; Arbetare (Ouvriers) ; Broarna (Les Ponts) ; Hjulspår (Ornières) ; Städer I (Villes I) ; Städer II (Villes II)

  • Alla dikterna utom Barndom I även i: Arthur Rimbaud: Lyrik och prosa, Stockholm : Forum, 1972  -  Barndom I-V även i: Texter : från Sapfo till Strindberg, Lund : Studentlitteratur, 2006, s. 1149-1150