Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Fästmännen i Le Havre

  • Salacrou, Armand
  • Fästmännen i Le Havre / översättning Elsa Thulin
  • Kungliga Dramatiska Teatern 28/9 1945
  • Originaltitel: Les fiancés du Hâvre
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1944
  • Källa: Dramatens programhäfte