Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Snäckans brus

  • Krog, Helge
  • Snäckans brus / översättning Elsa Thulin
  • Sänd i Sveriges radio 13/6 1940, 28/3 1945
  • Originaltitel: Konkylien
  • Originalspråk: Norska
  • Varianttitel: Snäckan
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1929
  • Spelad på Vasateatern 4/6 1941 av Dramatens ungdomar med titeln Mötas och skiljas