Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Sex trappor upp

  • Gehri, Alfred
  • Sex trappor upp / översättning Elsa Thulin
  • Kungliga Dramatiska Teatern 4/11 1938
  • Originaltitel: Sixième étage
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1937
  • Källa: Teater i Stockholm 1910-1970. Vol. 2, Repertoar, Umeå : Umeå Universitet, 1982, s. 108