Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Människor

  • Raynal, Paul
  • Människor / översättning Elsa Thulin
  • Göteborgs stadsteater 12/11 1937
  • Originaltitel: Le matériel humain
  • Originalspråk: Franska
  • Varianttitel: Khaki
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1936
  • Källa: Teater i Göteborg 1910-1975, Vol. 2, Stockholm : Almqvist & Wiksell international, 1978, s. 96    Pjäsen gavs även på Kungliga Dramatiska Teatern samma år 12/11 1937 med titeln Khaki