Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Broder Alberto

  • Boccaccio, Giovanni
  • Broder Alberto / översättning Karin Alin. – Stockholm : Tiden, 1958
  • Ingår i: Satiricon: de elaka böckernas bok. – s. 118-127
  • Originalspråk: Italienska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1349-52
  • Även i: Satir: I. Från Aristofanes till Voltaire, Stockholm : Prisma, 1966, s. 110-120