Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Thulin, Elsa

  • Österberg, Carin
  • Thulin, Elsa
  • Ingår i: Österberg, Carin: Svenska kvinnor : föregångare nyskapare / Carin Österberg, Inga Lewenhaupt, Anna Greta Wahlberg. - Lund : Signum, 1990. - s. 370