Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Dickie Dick Dickens förmodar jag?

  • Becker, Rolf & Becker, Alexandra
  • Dickie Dick Dickens förmodar jag? / bearbetad av Gösta Rybrant. – Stockholm : B. Wahlström, 1967. – (B. Wahlströms ungdomsböcker ; 1390/1391)
  • Originalspråk: Tyska
  • Nya upplagor: Stockholm : B. Wahlström, 1973