Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Börje A O Knös

  • Holm, Nils F.
  • Börje A O Knös
  • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 21 (1975-1977), s. 412-414
  • Innehåll:

    Se fulltext