Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Med nobel anspråkslöshet

  • Liffner, Axel
  • Med nobel anspråkslöshet
  • Ingår i: Aftonbladet. – 14/6 1954
  • Även i: Axel Liffner, 12+1, Stockholm : Ruin, 2013, s. 29-31