Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kära Michele

  • Ginzburg, Natalia
  • Kära Michele / översättning från italienskan av Karin Alin. – Stockholm : Tiden, 1974
  • Originaltitel: Caro Michele
  • Originalspråk: Italienska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1963