Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Gunnar Ekelöf: en bibliografi

  • Ekner, Reidar
  • Gunnar Ekelöf : en bibliografi. – Stockholm : Kungliga biblioteket, 1970. – (Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis ; 8)