Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Dissertatio gradualis de fide historica monumentorum Islandicorum qvam consensu ampl. facult. phil. in reg. acad. Goth. Carol. praeside d:no Sven Bring h. p. p. & o. r. a. ee. ll. m. Publico eruditorum examini modeste submittit Johan Adolph Stechau

  • Lagerbring, Sven
  • Dissertatio gradualis de fide historica monumentorum Islandicorum qvam consensu ampl. facult. phil. in reg. acad. Goth. Carol. praeside d:no Sven Bring h. p. p. & o. r. a. ee. ll. m. Publico eruditorum examini modeste submittit Johan Adolph Stechau. – Londini : Berling, 1763
  • Diss. Lund : Lunds universitet, 1763