Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Guldsmedsämbetet i Karlskrona

  • Wilstadius, Paul
  • Guldsmedsämbetet i Karlskrona. – Karlskrona, 1967. – (Årsbok / Föreningen Gamla Carlscrona)