Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Antikvariernas insats i diplomatariearbetet

  • Nygren, Ernst
  • Antikvariernas insats i diplomatariearbetet
  • Ingår i: Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok. – 1950, s. 92-117