Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Förtekning på de af trycket utkomne arbeten som blifvit författade, utgifne eller förlagde af Carl C. Gjörwell

  • Gjörwell, Carl Christoffer
  • Förtekning på de af trycket utkomne arbeten som blifvit författade, utgifne eller förlagde af Carl C. Gjörwell. – Stockholm : tryckt hos Henrik A. Nordström, 1806