Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Östgöta nation i Lund: 1668-1913 : biografiska och genealogiska anteckningar jämte historik

  • Setterdahl, Johan Axel
  • Östgöta nation i Lund : 1668-1913 : biografiska och genealogiska anteckningar jämte historik. – Linköping : Östgöta correspondentens boktryckeri, 1913