Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kgl. Vitterhets historie och antikvitets akademien: dess förhistoria och historia : 5, Antikvitetsarkivet II

  • Schück, Henrik
  • Kgl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : dess förhistoria och historia : 5, Antikvitetsarkivet II. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1936