Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En stockholmskrönika ur C.C. Gjörwells brev: 1757-1778

  • Gjörwell, Carl Christoffer
  • En stockholmskrönika ur C.C. Gjörwells brev : 1757-1778. – Stockholm : Bonnier, 1920