Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Från Gustaf III:s dagar

  • Levertin, Oscar
  • Från Gustaf III:s dagar. – Stockholm : Bonnier, 1896