Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliotekarien C. C. Gjörwells familjebref

  • Gjörwell, Carl Christoffer
  • Bibliotekarien C. C. Gjörwells familjebref / utgivna af Oscar Levertin. – Stockholm : Bonnier, 1900. – (Svenska memoarer och bref ; 2)