Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Perspektiv på det grekiska dilemmat: understreckare

  • Nordlander, Karl
  • Perspektiv på det grekiska dilemmat : understreckare
  • Ingår i: Svenska Dagbladet. – 5/12 2012