Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Diktatur och exil

  • Eklund Lykull, Anita & Eklund, Bo-Lennart
  • Diktatur och exil. – Göteborg : Avdelningen för nygrekiska, Göteborgs universitet, 1989. – (Den problematiska Greklandsbilden ; 3)