Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Börje Knös och den nygrekiska litteraturens genombrott i Sverige: 1916-1965: mot en ny Greklandsbild

  • Eklund Lykull, Anita & Eklund, Bo-Lennart
  • Börje Knös och den nygrekiska litteraturens genombrott i Sverige : 1916-1965: mot en ny Greklandsbild. – Göteborg : Göteborgs universitet, Avdelning för nygrekiska, 1988. – (Den problematiska Greklandsbilden)