Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf III:s död: 3, Svenska vitterheten under Gustaf IV Adolfs regering, 1796-1808

  • Ljunggren, Gustaf
  • Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf III:s död : 3, Svenska vitterheten under Gustaf IV Adolfs regering, 1796-1808. – Lund : Gleerup, 1881
  • s. 389f