Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Spindeln, eller I går för hundra år sedan: familjehändelse

  • Spindeln, eller I går för hundra år sedan : familjehändelse / från tyskan af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1824. – (Novell-bibliotek. Smärre walda romaner och berättelser, samlade eller öfwersatte ; 33)
  • Originalspråk: Tyska