Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Huru kunna hafwande bibehålla helsan och wänta en glad nedkomst?: jemte föreskrifter för barnsängsqwinnor

  • Struve, Christian August
  • Huru kunna hafwande bibehålla helsan och wänta en glad nedkomst? : jemte föreskrifter för barnsängsqwinnor / öfwersättning från tyskan af S.N. Wahrman. – Örebro : tryckt hos N.M. Lindh, 1806
  • Originaltitel: Wie Können Schwangere sich gesund erhalten und eine frohe Niederkunft erwarten? .
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1800
  • Nya upplagor: Örebro, 1826