Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bergslottet i Dumfries, eller Stjerntydaren och sigenerskan: 1-3

  • Scott, Walter
  • Bergslottet i Dumfries, eller Stjerntydaren och sigenerskan : 1-3 / efter tredje engelska upplagan ; öfwersättning af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1822
  • Originalspråk: Engelska