Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Rådgifware för alla dem som lida af magplågor eller magens swaghet, eller som önska att förekomma dem: en oumbärlig handbok för helsans bibehållande

  • Rådgifware för alla dem som lida af magplågor eller magens swaghet, eller som önska att förekomma dem : en oumbärlig handbok för helsans bibehållande / öfwersättning från tyskan af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1823
  • Originalspråk: Tyska