Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Räddnings- och hjelpe-bok för bråck-patienter: en hand-bok för att lätt igenkänna desza åkommor hos sig sjelf, förekomma dem, och om de redan äro för handen, afböja deras wådliga följder och efter möjlighet bota dem

  • Rost, Heinrich August
  • Räddnings- och hjelpe-bok för bråck-patienter : en hand-bok för att lätt igenkänna desza åkommor hos sig sjelf, förekomma dem, och om de redan äro för handen, afböja deras wådliga följder och efter möjlighet bota dem / öfwersättning från tyskan af S.N. Wahrman. – Örebro : tryckt hos N.M. Lindh, 1806
  • Originalspråk: Tyska