Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Allmän häst- och boskapsläkare, eller Underrättelse, huru landtmannen skall uppföda och sköta sina hästar, oxar, kor, får, swin och getter samt känna och bota deras sjukdomar

  • Rohlwes, Johann Nicolaus
  • Allmän häst- och boskapsläkare, eller Underrättelse, huru landtmannen skall uppföda och sköta sina hästar, oxar, kor, får, swin och getter samt känna och bota deras sjukdomar / öfwersättning af S.N. Wahrman. – Örebro : tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1808
  • Originaltitel: Allgemeines Vieharzneibuch, oder Unterricht, wie der Landmann seine Pferde, sein Rindvieh, seine Schafe, Schweine, Ziegen und Hunde aufziehen, warten und füttern, und ihre Krankheiten erkennen und heilen soll.
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1802