Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Benno och Clotilda: novell

  • Reinhold, Constantia
  • Benno och Clotilda : novell / öfwersättning från tyskan af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1823. – (Novell-bibliotek. Smärre walda romaner och berättelser, samlade eller öfwersatte ; 32)
  • Originalspråk: Tyska