Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Den hwita jungfrun eller Slagrutan: en nordisk fornsägen

  • Kruse, Laurids
  • Den hwita jungfrun eller Slagrutan : en nordisk fornsägen / öfwersättning från danskan af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1822. – (Novell-bibliotek. Smärre walda romaner och berättelser, samlade eller öfwersatte ; 27)
  • Originalspråk: Danska