Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Anastasius: en greks resehändelser wid slutet af adertonde seklet

  • Hope, Thomas
  • Anastasius : en greks resehändelser wid slutet af adertonde seklet / efter W.A. Lindaus tyska bearbetning öfwersatt af S.N. Wahrman. – Uppsala : tryckt Em. Bruzelius, 1824
  • Originaltitel: Anastasius, or memoirs of a greek, written at the close of the eighteenth century
  • Originalspråk: Engelska
  • Titel på källspråksutgåva: Anastasius : Reiseabenteuer eines Griechen in den letzten Jahrzehnden des vorigen Jahrhunderts
  • Källtitelns språk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1820
  • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1821