Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Allmän hushålls- och konstbok, eller Samling af utwalda föreskrifter til hushållares, handtwerkares, konstnärers och konstälskares tjenst: 1-2

  • Hochheimer, Carl Friedrich August
  • Allmän hushålls- och konstbok, eller Samling af utwalda föreskrifter til hushållares, handtwerkares, konstnärers och konstälskares tjenst : 1-2 / öfwersatt i sammandrag från tredje tyska upplagan af S.N. Wahrman. – Örebro : tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1805-1807
  • Originaltitel: Allgemeines ökonomisch-chemisch-technologisches Haus- und Kunstbuch, oder Sammlung ausgesuchter Vorschriften zum Gebrauch für Haus- und Landwirthe, Professionisten, Künstler und Kunstliebhaber
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1794