Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hemorroiderne eller Gyllenådern: samt de säkraste medel deremot

  • Hemorroiderne eller Gyllenådern : samt de säkraste medel deremot / öfwersatt af S.N. Wahrman. – Upsala : tryckt Em. Bruzelius, 1823
  • Originalspråk: Tyska