Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Urians resa genom alla länder: ny geografisk lek, såsom en skänk till goda barn

  • Gardthausen, Hans
  • Urians resa genom alla länder : ny geografisk lek, såsom en skänk till goda barn / öfwersättning af S.N. Wahrman. – Örebro : tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1807
  • Originalspråk: Tyska