Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Anwisning att bibehålla ögonen friska, och att sjelf, så wida möjligt är, bota deras sjukdomar: för dem som befara blindhet, närsynta, och hwar och en, som är wän af sina ögon

  • Becker, Gottfried Wilhelm
  • Anwisning att bibehålla ögonen friska, och att sjelf, så wida möjligt är, bota deras sjukdomar : för dem som befara blindhet, närsynta, och hwar och en, som är wän af sina ögon / öfwersättning af S.N. Wahrman. – Örebro : tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1806
  • Originaltitel: Anweisung, die Gesundheit der Augen zu erhalten
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1800-05