Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Huru kunna de som äro plågade af öppna eller blinda hemorroiderna eller gyllenådern blifwa i grund botade för denna sjukdom och skyddas för densamma, om den ännu ej uppkommit?

  • Abrahamson, Meyer
  • Huru kunna de som äro plågade af öppna eller blinda hemorroiderna eller gyllenådern blifwa i grund botade för denna sjukdom och skyddas för densamma, om den ännu ej uppkommit? / öfwersatt af S.N. Wahrman. – Örebro : tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1807
  • Originaltitel: Wie können Personen, welche mit den Beschwerden der fließenden und blinden Hämorrhoiden oder Goldenen Ader behaftet sind, ...
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1806