Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Caractere af Fredric II, konung i Preuszen: konungens kropp, nöjen och lefnads-ordning

  • Stein, Christian Gottfried Daniel
  • Caractere af Fredric II, konung i Preuszen : konungens kropp, nöjen och lefnads-ordning / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos H.A. Nordström, 1799. – (Smärre skrifter hopsamlade ; 2:9)
  • Originalspråk: Tyska