Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Gamla stats-historien: 1

  • Millot, Claude François Xavier
  • Gamla stats-historien : 1 / öfwersatt på swenska Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Joh. A. Carlbohm, 1777
  • Originalspråk: Franska