Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Resa ifrån Stockholm til Falun: anstäld år 1783

  • Lüdeke, Christoph Wilhelm
  • Resa ifrån Stockholm til Falun : anstäld år 1783 / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos H.A. Nordström, 1799. – (Smärre skrifter hopsamlade ; 2:8)
  • Originalspråk: Tyska